Person
Webersky, Johann Jakob
Webersky
Johann Jakob
Danzig
Ph. et M. D.
Documents
Date Document Role
1676-08-27 De jurejurando, dissertatio historico-juridica. Gratulant
1689-09-27 Disputatio juridica de contractu medici cum aegroto, Guam occasione L. si medicus 3. ff. de extr. cogn. et L. archiatri 9. c. de prof. et med. Widmungsadressat