Person
Schubert, Johann Karl
Schubert
Johann Karl
Danzig
Documents
Date Document Role
1735-03-08 Dissertatio juris ecclesiastici de obligatione ad dandas eleemosynas. Opponent
1735-03-08 Dissertatio juris ecclesiastici de obligatione ad dandas eleemosynas. Gratulant